V I S I O N                                    

Wij zijn meer dan een club, we zijn een team. 

 

Een team onderscheidt zich van een club door de persoonlijke sfeer en de wederzijdse afhankelijkheid. Ondanks dat Braziliaans Jiu-Jitsu een individuele sport is, helpt het team je om progressie te maken. Van je trainingspartners leer je namelijk minstens evenveel als van je leraar. Wij doen er alles aan om de voorwaarden te scheppen die een omgeving creëren waarin iedereen zich op zijn gemak voelt; een ritueel dat hierbij helpt is dat je voor het sparren altijd elkaars handen schudt. Deze veilige omgeving is belangrijk omdat we willen dat iedereen in staat is alles te geven tijdens de training. Bij voorkeur meerdere keren per week. 

 

Een team presteert ook, dit doen wij op BJJ-toernooien. In aanloop naar een toernooi besteden we daarom extra aandacht aan diegenen die deze prestatie gaan leveren. Ongeacht je niveau draag je bij aan deze prestatie door bijvoorbeeld mee te doen de shark tank trainingsvorm, hier spart een en dezelfde persoon in hoog tempo telkens met verschillende trainingspartners. 

 

De teamsfeer en de progressie gedreven aanpak zorgen ervoor dat je ook op de dagen dat je niet veel zin hebt, de energie kan opwekken om te trainen.

We are more than a club, we are a team

A team distinguishes oneself from a club because of the personal atmosphere and the mutual dependency. Even Though Brazilian Jiu-Jitsu is an individual sport, the team will help you progress. Your sparring partners teach you at least as much as your teacher. We do everything to create an environment where everybody feels comfortable; a ritual that adds to this environment is shaking the hands before every sparring round. This safe environment is important because we want everyone to be able to give his all every training. Preferably more times a week

A team also performs, we do this at BJJ-tournaments. In the run-up to the tournament we, as a team, put extra effort in our competitors. At every level you can add value to the performance for example by joining the sharktank. In the sharktank, one of the competitors spars at a high intensity with fresh opponents.

This team atmosphere and the progress driven approach will make you go to training, even on the days you feel like you don't have the energy for it.