top of page

Privacybeleid en voorwaarden

Lidmaatschapsinformatie

Lidmaatschapstypen

 1. Maandelijkse Abonnementen:

  • Opties: 2 keer per week of onbeperkte lessen.

  • Betaling: Vóór de eerste van elke maand via automatische incasso, creditcard of bankoverschrijving.

  • Verlenging: Automatische maandelijkse verlenging met een opzegtermijn van 30 dagen.

 2. Jaarlijkse Abonnementen:

  • Betaling: Volledig betaald aan het begin van het jaar.

  • Verlenging: Eindigt automatisch na een jaar; geen restituties bij vroegtijdige beëindiging.

Leskredieten

 • 2 keer per week abonnement: 8 kredieten per maand (vervallen maandelijks).

 • Onbeperkte lessen abonnement: Toegang tot alle reguliere lessen, behalve kinderlessen als je een volwassene bent en vice versa.

Gedragsregels

 • Respecteer je trainingspartners.

 • Train verantwoordelijk en houd rekening met het gewicht en vaardigheidsniveau van je partners.

 • Respecteer het aftikken om blessures te voorkomen.

 • Handhaaf hygiëne: schone gi, geknipte nagels en draag slippers buiten de mat.

 • Geniet van je training.

Vrijwaringsverklaring

 • Martial arts brengen inherente risico's met zich mee, inclusief letsel of overlijden.

 • Deelnemers nemen volledige verantwoordelijkheid voor persoonlijke risico's of eigendomsschade.

 • Focus JJ Amsterdam en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor blessures of verliezen tijdens de lessen.

Privacybeleid

Doel van de Privacyverklaring

 • Transparantie over de verwerking van persoonsgegevens.

 • Naleving van de GDPR.

Soorten Verwerkte Gegevens

 1. Lidmaatschapsgegevens:

  • Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail, bankrekeningnummer, geslacht, geboortedatum, lidmaatschapsdetails, financiële status.

 2. Websitebezoekers:

  • Gegevens ingevoerd op de website of sociale media (e-mail, naam, adres, etc.).

 3. Sociale Media:

  • Gegevens verzameld uit gebruikersinteracties op sociale mediaplatforms.

Wettelijke Grondslagen voor Verwerking

 • Gebruikers toestemming.

 • Uitvoering van overeenkomsten.

 • Wettelijke verplichtingen.

 • Bescherming van vitale belangen.

 • Algemeen belang of officiële autoriteit.

 • Legitieme belangen van Focus JJ Amsterdam.

Doeleinden van Gegevensverwerking

 • Het leveren van diensten en afhandelen van vragen.

 • Het versturen van meldingen over lidmaatschappen.

 • Marketing- en verkoopactiviteiten (met opt-out opties).

 • Onderzoek en analyse om diensten te verbeteren.

 • Statistische rapportages op geaggregeerd niveau.

 • Contact en ondersteuning voor leden.

 • Naleving van wettelijke verplichtingen.

Gegevensbeveiliging en Bewaring

 • Beveiligingsmaatregelen: Fysieke en organisatorische beveiliging, regelmatige software-updates en tests van beveiligingssystemen.

 • Bewaartermijn: Gegevens worden bewaard zolang als nodig is voor de dienstverlening en wettelijke vereisten, daarna geanonimiseerd of verwijderd.

Gebruik van Cookies

 • Cookies worden gebruikt voor personalisatie, sociale media-functies en verkeersanalyse.

 • Toestemming wordt geïmpliceerd door voortgezet gebruik van de website.

Derden Diensten

 • Derden diensten worden gebruikt na screening op beveiliging en privacy.

 • Voorbeelden: Marketing, marktonderzoek, incasso, webanalyse.

Gegevensdeling

 • Gegevens worden in principe niet verkocht of gedeeld met derden, tenzij wettelijk vereist.

Rechten van Gebruikers onder de GDPR

 • Toegang: Recht op inzage in persoonsgegevens.

 • Rectificatie: Recht om onjuiste gegevens te corrigeren.

 • Verwijdering: Recht om gegevens te laten verwijderen onder bepaalde voorwaarden.

 • Beperking: Recht om beperkte verwerking te verzoeken in bepaalde gevallen.

 • Overdraagbaarheid: Recht op gegevensoverdracht in een gestructureerd formaat.

 • Bezwaar: Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking, vooral voor direct marketing.

 • Klachten: Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder voor gegevensbescherming.

Uitoefening van Rechten

Knop
bottom of page